Bacaan Doa Qunut Subuh Sendiri dan Berjamaah untuk Sholat Subuh

4
Dengarkan Versi Suara

JALURINFOSULTRA.COMDoa qunut merupakan salah satu amalan sunnah yang dilakukan saat mengerjakan sholat subuh. Bacaan doa qunut subuh berbeda saat sholat sendirian dan saat berjamaah. Nah, berikut ini bacaan doa qunut subuh sendiri dan berjamaah lengkap dengan arti, cara baca, dan keistimewaannya.

Sebelum membahas bacaan doa qunut subuh sendiri dan berjamaah, perlu diketahui bahwa doa qunut ini bermacam-macam. Adapun macam-macam doa qunut yaitu doa qunut subuh, doa qunut nazilah, dan doa qunut witir saat masuk hari ke-15 bulan ramadhan.

Namun, dalam artikel ini akan lebih memfokuskan membahas bacaan doa qunut subuh sendiri dan berjamaah, lengkap dengan arti, cara baca, dan keistimewaan.

Bacaan qunut Subuh Sendiri

Allahhummahdinii fiiman hadait, wa’a finii fiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawal-laiit, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait.

Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik, wa innahu laayadzilu man walait, wa laa ya’izzu man ‘aadait, tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.

Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait, Astaghfiruka wa’atuubu ilaik, Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi wasallam.

Artinya: “Ya Allah tunjukkanlah padaku sebagaimana pada mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah padaku pengampunan sebagaimana pada mereka yang Engkau beri ampun, dan peliharalah aku sebagaimana pada mereka yang Engkau pelihara, dan berilah padaku keberkatan sebagaimana yang telah Engkau karuniakan pada merek, dan selamatkan aku dari mara bahaya yang telah Engkau tentukan.

Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan yang kena hukum, maka sesungguhnya tidaklah hina pada mereka orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau

Maka bagi Engkau segala puji atas yang Engkau hukumkan, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.”

Bacaan Qunut Subuh Berjamaah

Allahummahdinaa fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.

Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’alait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.”

Artinya: “Ya Allah keberadaanlah kami sebagaimana yang telah Anda berikan petunjuk. Berilah kesehatan kepada kami sebagaimana yang telah Anda berikan kesehatan.

Peliharalah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berikanlah berkah kepada kami atas apa yang telah engkau berikan.Selamatkanlah kami dengan kasihmu dari bahaya kejahatan yang telah kamu berikan. engkaulah yang menghukum dan tidak dihukum. Tidak hina orang yang Anda pemimpin.

Tidak mulia orang yang engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau. BagiMu segala pujian di atas apa yang Engkau tentukan.Kami memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya”.

Cara Baca Doa Qunut Subuh

Setelah mengetahui bacaa doa qunut subuh sendiri dan berjamaah, simak berikut ini cara baca doa qunut saat sholat subuh sendirian dan berjamaah yang benar yang dilansir dari situs NU online.

1. Bacaan Doa qunut subuh dilakukan saat rakaat kedua sholat subuh

2. Doa qunut subuh dibacakan usai ruku pada rakaat kedua sholat subuh dengan mengangkat tangan

3. Bacaan doa qunut subuh sendirian dibacakan denga suara pelan, sedangkan qunut subuh berjamaah dibacakan imam dengan suara keran dan makmum menjawab ‘amin’

4. Bacaan doa qunut subuh subuh menggunakan lafal ‘ihdini’ (berilah aku petunjuk), sedangkan doa qunut berjamaah menggunakan lafal ‘ihdina’ (berilah kami petunjuk)

5. Mengangkat kedua tangan saat doa qunut subuh baik saat sholat sendiria  maupun berjamaah

Keistimewaan Membaca Doa Qunut

Membaca doa qunut memiliki banyak keistimewaan. Adapun salah satu keistimewaannya yaitu memperoleh Perlindungan Allah SWT dari berbagai hal buruk. 

Hal ini sesuai dengan bacaan doa qunut pada kalimat ‘Wa’aafinii fii man ‘afaiit’ yang artinya “Kasihkanlah hamba keselamatan sebagaimana hamba Mu yang lain yang sudah dikasih keselamatan”

Selain itu, membaca doa qunut juga memiliki keistimewaan memperoleh Petunjuk dari Allah SWT. Ini sesuai dalam dalam bacaan doa qunut pada kalimat “Allahummahdinii fii man hadaiit” yang maknya. permintaan seorang hamba kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk.

Membaca doa qunur juga memiliki keistimewaan mperoleh Berkat dari Allah SWT. Ini sesuai dalam bacaan doa qunut pada kalimat ‘wabaariklii fiimaa a’thoiit’ yang maknanya berkahilah kepada aku apa yang telah Engkau kasih.

Keistimewaan lainnya dengan membaca doa qunut yaitu terhindar dari penyakit. Ini sesuai dalam doa qunut pada kalimat “wa’aafini fii man hadaiit” yang diyakini akan memberi perlindungan berbentuk keselamatan termasuk dari penyakit hati, rohani, dan jasmani.  

Nah itulah informasi tentang bacaan doa qunut subuh sendiri dan berjamaah lengkap dengan arti, cara baca, dan keistimewaan. Sudahkah kamu hafal bacaan doa qunut? (suara)

Komentar Pembaca